KRASNOGOROVKA

 

Krasnogorovka se stala jedním z hlavních míst, kde působíme zejména kvůli tomu, že se nachází přímo na frontové linii. Na tomto místě působí členové Humanitární služby PAX již od roku 2015 a právě na tomto místě dlouhodobější vize naší pomoci započala. V Krasnogorovce spolupracujeme s místní evangelickou církví Krista Spasitele, která nám poskytuje dostatečné zázemí k tomu, abychom mohli pomoc zacílit těm nejpotřebnějším. V Krasnogorovce se soustředíme zejména na pomoc sociálně slabým, konkrétně pak chudým rodinám, svobodným matkám, invalidům a lidem v důchodovém věku. Hlavní pointou práce Humanitární služby PAX je mírnit těžké osudy a nenechat propadnou válkou stižené lidi na existenční dno. Forma pomoci většinou spočívá v konkrétní aktuální podpoře v nějaké tíživé situaci jako je hlad, nutnost lékařského zákroku, teplo v zimě nebo nákup k životu nutných léků. V kontextu Krasnogorovky máme vizi spuštění i některých mikro-rozvojových projektů, jako například nákup hospodářských  zvířat, která mohou pomoci některým zodpovědným rodinám odrazit se ode dna. V současnosti také již podporujeme studium nadaných studentů, poněvadž věříme, že jedinou cestou z marasmu reality konfliktu je kvalitní vzdělání. 

AVDĚJEVKA

 

Město Avdějevka je o poznání větší než Krasnogorovka a i z hlediska strategické významnosti v konfliktu je mnohem důležitější, vzhledem k tomu, že se v něm nachází jeden z největších závodů na zpracování uhelného koksu. I z tohoto důvodu je boj o město kontinuální, což značně negativně postihuje populaci. V Avdějevce spolupracuje Humanitární služba PAX s evangelickou církví Dobrá Věst, která zde provozuje misionářské centrum zaměřené na pomoc dětem. Děti jsou jedny z největších obětí války a to zejména kvůli nemožnosti se realizovat v tom nejplodnějším věku. Spolu s misionáři se snažíme vytvářet pro ně kreativní prostředí. Podporujeme realizaci několika kroužků pro děti a podobně jako v Krasnogorovce se snažíme podpořit sociálně slabé, pokud se dostanou do nějakého problému. 

MARJINKA

Marjinka je naší nejnovější destinací, kde pomáháme lidem stiženým konfliktem. Marjinku je zároveň možné považovat za místo nejhůře stižené konfliktem, vzhledem k tomu, že se zde boje odehrávají nejčastěji a s největší intenzitou dopadají i na civilní oblasti. Společně s kaplanskou organizací  CHSP pomáhá Humanitární služba PAX civilnímu obyvatelstu, zejména v místech, která jsou velmi blízko bojové linie, nebo se na ní přímo nacházejí a je tak pro ně mnohdy komplikované dostát svým potřebám.  Zpravidla se jedná o podporu potravinami, medikamenty, či potřebami pro děti a podobně.