HUMANITÁRNÍ SLUŽBA PAX

3500 KČ/měsíc

Stipendium

3000 KČ/měsíc

Možnost dotování studia pro jedno nadané dítě zpravidla obsahuje dojíždění a ubytování v místě kvalitní školy. Stejně tak pokrývá náklady na stravu a drobné kapesné. Studenti jsou kontrolováni kurátory a to především kvůli tomu, aby se naučili hospodařit a vyjít s rozpočtem. Náklady na tuto možnost pomoci většinou dosahují okolo 3000 korun.