HUMANITÁRNÍ SLUŽBA PAX

2500 KČ

Kola pro lidi

2500 KČ

Jízdní kolo je celosvětová jednička v transportu. Na Ukrajině to platí dvojnásob. Zvláště nízkopříjmová populace nemá možnosti dojíždět, což je limituje například v možnostech zaměstnanosti. Mnoho lidí je nuceno chodit pěšky několik kilometrů denně do práce nebo do obchodu. Příležitost rychlejšího transportu jim dá možnost získat více času každý den. Mnoho lidí zároveň používá kolo jako transportní nástroj pro přepravování těžkých věcí, nákupů a zejména pitné vody. Z České republiky jsme už několik kol přivezli avšak potřeby si vyžadují i nákupy na místě.