HUMANITÁRNÍ SLUŽBA PAX

2000-5000 KČ

Drobné stavební úpravy

2000-5000 KČ

Městečka na frontě jsou pod obstřelem už 4. rok a tak je otázka poškození obydlí jednou z nejpalčivějších. I přesto, že bychom rádi v této oblasti pomáhali více, v současné době je riskantní se pouštět do rozsáhlejších oprav budování a rekonstrukcí. Stále hrozí další útoky a riziko poškození. Rozhodli jsme se tedy podporovat malé projekty oprav, které jsou nutné k civilizovanému přežití chudých domácností. Jedná se zejména o jednoduché sanační opravy, které zabrání rozvalení se poškozených obydlí, rekonstrukce funkčních prvků v domácnosti a opravy, které si obyvatelé nemohou dovolit, stavby letních sprch a toalet. Hygienické standardy v některých případech velmi pokulhávají a proto tyto finanční injekce často mohou změnit životní úroveň chudých rodin velmi významným způsobem.