REALIZOVANÉ PROJEKTY

Nákupy léků 

Ukrajinské zdravotnictví je v krizi. To se pochopitelně projevuje zejména v oblastech konfliktu, kde často nefunguje ani to, co na jiných místech mele z posledního. Krom všudypřítomné korupce se tento fakt projevuje zejména na cenách léků, které raketově rostou, zatímco důchody, platy (pokud lidé mohou pracovat) se zvyšují výrazně pomaleji. Výsledkem této situace je to, že zejména starší lidé si nemohou dovolit nákup všech léků, které jim zpravidla jako jediné mohou umožnit existenci. Systém pojištění de facto nefunguje a lékařské předpisy vlastně také. Zvláště těžce nemocní lidé jsou odkázáni na okolí, humanitární organizace, nebo se prostě neléčí, nebo přísun léků redukují kvůli tomu, že si je prostě nemohou dovolit. Máme zkušenost se situacemi, v nichž je patrné, že nemocní lidé zemřeli kvůli zanedbané péči, která je zapříčiněna tím, že prostě neměli na léky a na doktory. Lidé s podobnou diagnózou by v ČR dost možná ještě relativně v klidu prožili šťastné roky života. Na takové situace se velmi neradi díváme a proto se snažíme alespoň v krizových situacích pomáhat s nákupy léků. Tento projekt je kontinuálním a jedním z největších konzumentů našeho rozpočtu.

Nákupy hygieny 

Hygienické potřeby jsou zcela nutné pro přežití v podmínkách konfliktu. Zejména se jedná o plenky pro děti i pro seniory již nemohoucí a nemocné. Další položkou jsou nákupy saponátů a mycích prostředků, po nichž je poptávka neustále. Zejména plenky, ať už pro děti nebo dospělé, jsou velkou ekonomickou zátěží. Jejich ceny se pomalu přibližují cenám v ČR, zatímco příjmy domácností na Ukrajině jsou propastně menší. Tento problém je umocněn nekvalitní vodou, která není hygienicky zcela vhodná, a navíc v některých horkých měsících v létě vůbec neteče. 

Kuřata 

Vždycky jsme měli vizi, že krom striktně humanitárních projektů rozjedeme i něco rozvojového. Projekt malého chovu drůbeže je náš pilotní krok v této oblasti. Chceme podpořit místní s alespoň nějakým podnikatelským záměrem. První várku o sto kusech brojlerů se nám podařilo víceméně úspěšně realizovat, což nás motivuje i do další budoucnosti. Chceme podporovat místní k tomu, aby se nevzdávali a nestali se zcela závislými na dotacích velkých humanitárních organizací. 

Kráva 

Nákup krávy byl zatím náš nejkomplexnější projekt, který jsme realizovali pro jednu z místních rodin. Chudá rodina žijící v Krasnogorovce se dlouhodobě pohybuje na hraně chudoby a to zejména kvůli svému nízkému sociálnímu statutu, faktu, že rodiče, kteří dříve pracovali v kravíně jsou již několik let bez práce a především kvůli tomu, že v malém domku žijí společně se svými 6 dětmi. Dlouhodobě jsme jim pomáhali, nicméně jejich situace nám přišla poněkud bezvýchodná. Proto jsme se rozhodli jim pomoci sofistikovaněji a nabídli jsme jim možnost rozvoje. Najali jsme místní skupinu zedníků, kteří postavili malou stáj a do ní jsme potom zakoupili krávu. Kráva je v této oblasti velmi ceněná, ať už pro výživu dětí anebo pro prodej mléka. Máme naději, že jim tato pomoc přinese víc prospěchu a důstojnosti, než méně perspektivní formy pomoci.

 

Podpora studentů 

Děti a mládež jsou budoucností, zde však zároveň i jednou z největších obětí války. Upřímně nás dosti děsí to, co se s mladou generací děje. Na frontě školy fungují spíše provizorně a možnost realizace je téměř nulová. Zároveň školství je sice „bezplatné“ nicméně vzniká zde mnoho vedlejších nákladů, které komplikují rodinám rozpočet. Každoročně na začátku školního roku nakupujeme školní a sportovní potřeby, abychom tak dětem pomohli. Současně také podporujeme jednu nadanou studentku z velmi chdé rodiny – Nasťu. Ta se dostala na kvalitní střední školu, do které ale musí dojíždět. Pochází z velmi chudé rodiny a vyrůstá bez rodičů. Již rok financujeme dojíždění, ubytování, náklady na život a drobné kapesné, tak aby mohla důstojně studovat. Investice se vyplácí a Nasťa si všeho moc váží a studuje na výbornou. Zároveň s ní konzultujeme její hospodaření a výdaje každý měsíc a snažíme se ji naučit, jak lépe vycházet s penězi atd. Rádi bychom tento projekt stipendií rozšířili i pro další děti a mládež, poněvadž je to nezpochybnitelně výhodná investice do budoucna. Měsíční podpora jednoho takového studenta vyjde přibližně na 3000 korun. 

 

Kroužky Avdějevka, Marjinka, Pěrvomajsk 

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež, které tráví velkou část svého času na ulici bylo spojení příjemného s užitečného. Ve frontových městečkách máme zpravidla mnoho přátel z dobročinné komunity, zejména různá misionářšká centra, která se zpravidla na práci s mládeží specializují.  Většinou ale tyto dobročinné komunity trpí nedostatkem financí pro realizaci svých plánů. Proto jsme se s nimi spojili a po podrobné konzultaci se je rozhodli podporovat ve financování jejich volnočasových programů pro děti. Zejména dobře se uchytil kulinářský kroužek v Avdějevce, mládežnický centr v Marjince, kam jsme koupili malou knihovničku obsahující kvalitní literaturu a několik deskových her. Tento princip spolupráce se nám velmi zamlouvá a máme v úmyslu jej i nadále rozšiřovat. Podpora jednoho kroužku na měsíc je přibližně 2000 korun za měsíc.

Krmení Opytneho a Vodyneho a Piesku 

Když jsme v roce 2015 začínali, tak těžiště našich humanitárních aktivit spočívalo v nákupu a rozvozu chleba a vody, základních potravin a hygien do míst, která byla izolovaná, těžko nebo nebezpečně dostupná a lidé v nich neměli přístup k penězům. Situace se pomalu začala vyvíjet a systém se přizpůsobil okolnostem, takže v současné době již existuje poměrně kvalitní způsob zásobování obchodů a lidé, pokud mají peníze, si mohou ledacos koupit i přímo v městech na frontové linii. Toto však neplatí universálně a stále existují vesničky, které jsou bez stabilního zásobování, kde nefungují obchody, často ani elektřina a které jsou z velké části obývány vojenskou posádkou, tudíž jsou izolované a pod obstřelem. V naší oblasti působnosti se jedná zejména o vesničky Vodyne, Opytne a Piesky. Vesnice jsou izolované, nefunguje veřejný transport a nejsou tam žádné fungující obchody. Mezinárodní humanitární organizace sice čas od času přivezou zásoby, nicméně běžné spotřební čerstvé zboží jako základní potraviny jsou stále cenností. Proto do těchto míst jednou za čas, podle toho jaké jsou naše možnosti a bezpečnostní situace, zajíždíme s nákupem balíčků do každé rodiny, které potom rozdáváme.

Stravování pro lidi bez domova

I na válkou zasažených místech existuje mnoho lidí bez domova. Většinou se jedná o kombinaci různých sociopatologických jevů, které způsobují jejich životní situaci. Zničená obydlí, ztráta práce, rozvody, nemoci a všudypřítomný alkoholismus – to všechno sráží tyto lidi až na samou hranici lidské důstojnosti. Spolu s místními partnery jsme v zimě organizovali a hlavně financovali teplý oběd několikrát za týden. Zároveň jsme těm nejzanedbanějším nakoupili zimní obuv a rozdávali teplé oblečení. Situace lidí bez domova v těchto místech je skutečně velmi smutná, často přebývají v rozstřílených troskách opuštěných domů a trpí těžkými nemocemi. 

Rozdávání balíčků sociálně slabým 

Další ze základních pilířů našich aktivit a investic. V některých případech se jedná o plánovitou podporu sociálně slabých rodin nebo jedinců, jejichž vyhlídky reálně neskýtají nějakou možnost svépomoci. Nechceme lidi rozmazlovat, nicméně jsou určité případy, zejména lidí nemocných, starých, nebo třeba rodin, kde je mnoho dětí, které si prostě samy nepomohou. Druhou formou je pomoc jídlem, nebo jinou spotřební materií na místech, kde je to akutně nutné. Některé rodiny se snaží vyžít, nicméně vlivem nějakého externího faktoru se u nich objeví potřeba větší investice a injekce v podobě nákupu jídla, oblečení nebo léků je pro ně záchrana a motivace. Lidé zde žijí bez jakékoli finanční rezervy nebo polštáře a riziko dluhové pasti je pro ně velmi vysoké. 

Slepice lidem 

Tento projekt se nám velmi osvědčil. Jedná se o nákup hejna slepic pro sociálně slabé rodiny. Není to sice žádná velká pomoc, ale pro místní je to příjemný doplněk k už tak  napjatému rozpočtu. Navíc mají i pro případný stav nouze trošku masa. Pro místní je zároveň vlastnictví hospodářských zvířátek i jakous důstojností, aby tak dostáli své hospodářské stavovské cti. Nakoupili jsme po 15 slepicích do 12 rodin a rádi bychom takto drobně podpořili i další. 

Dřevo 

Za těch několik zim, které již na Donbase působíme už proletělo komínem docela hodně peněz za dřevo. Poté co byly dělostřelectvem rozmetány přívody plynu do Krasnogorovky, se obyvatelstvo muselo vrátit zpět do poněkud pravěkých způsobů zajišťování tepla. Narychlo svařené „buržujky“ – kamínka svařená z barelu – se staly povinnou výbavou všech domácností, včetně těch panelákových. Není nic neobvyklého vidět komín vycházející ze 4 patra prastaré Chruščovky. Topit se prostě musí. Část lidí se dokáže předzásobit, část je dotována jinými humanitárními organizacemi, nicméně vždycky se najde někdo, kdo se na nás obrátí, že mu doma zůstal poslední půlkubík dřeva a venku je mínus 12. Pro tyto případy vydělujeme finance a najímáme místní skupinu dřevorubců a zaplatíme jim, aby dřevo natěžili a posekali. Dáváme jim tak možnost si přivydělat a zároveň tak někoho chráníme od chladu. 

Chleba 

Tak chlebem to všechno začalo. Byl červenec 2015 a z ČR přišlo prvních 10 tisíc korun a tak jsme nakoupili plnou dodávku chleba a vyrazili přes vojenské blokposty až do Krasnogorovky, nějak to vyšlo a tak jsem tam nakonec zůstal. Na začátku našeho působení jsme chleba rozdávali docela často, kvůli tomu, že byl nedostatek. Dnes už je zásobovací situace lepší, takže to není potřeba. I přesto jednou za čas chleba v chudých dědinách rozdáme, je to universální symbol toho, že jsou pro nás lidé důležití.

Transport 

Otázka přemísťování je palčivá pro všechny nízkopříjmové obyvatele regionu. I přesto že hromadná doprava je poměrně levná, tak dojíždění může udělat zásah do rozpočtu. Skutečně problematické jsou momenty, kdy je potřeba někoho transportovat například do nemocnice, nebo vyřešit nějaké byrokratické záležitosti v nejbližším městě. Tím že Doněck je momentálně nedostupný, se stalo to, že všechny administrativní záležitosti se vyřizují v 30 km vzdáleném Kurachovu, za některými službami je třeba jezdit i desítky a stovky kilometrů. Staří, chudí a sociálně slabí si nemohou dovolit transport a tak často prostě některé problémy neřeší, což  se jim, jak v případě zdravotních problémů, tak byrokracie  zpravidla vymstí. Proto často při svých cestách někoho někam vozíme, poněvadž tím můžeme značně ulehčit život. Občas, když se přihodí nějaké neštěstí, tak musíme pacienta odvézt i do nemocnice, poněvadž na sanitky se zde čeká jak na Godota. 

 

a další a další projekty…